ملاقات عمومی شهردار نهاوند با شهروندان

ملاقات عمومی شهردار نهاوند با شهروندان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات