طرح برگزاری دوره های فناوری تبرید و تهویه مطبوع در کشورهای آلمان و ایران

طرح برگزاری دوره های فناوری تبرید و تهویه مطبوع در کشورهای آلمان و ایران


شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با موسسه GBB (نماینده بین المللی آموزش و تحقیقات دولت آلمان در اروپا و آسیا) برای مهندسین مکانیک حائز شرایط دوره های کاربردی در زمینه فناوری تبرید و تهویه مطبوع در کشورهای آلمان و ایران برگزار می کند.
دکتر جواهری تفتی دبیر اجرایی شورای مرکزی در گفتگو با روابط عمومی شورا، فعالیت های سازمان در زمینه تبادل اطلاعات فنی و تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی تشریح کرد و گفت: پروژه (Iran Climate competence) متناسب با آب و هوای ایران و یا بودجه وزارت آموزش و تحقیقات دولت فدرال آلمان طراحی شده و با هدف ترویج همکاری های ایران و آلمان در بخش های تحقیق توسعه و طراحی آموزش و نظام ارزیابی صلاحیت در زمینه فناوری تبدیل تهویه مطبوع در حال پیگیری است.
به گفته وی بر اساس مذاکرات انجام شده و تفاهم اولیه با موسسه آموزش فنی و حرفه ای GBB که مسئولیت پشتیبانی این پروژه را عهده دار است، دوره های کاربردی با تخصیص بودجه از سوی وزارت آموزش و تحقیقات دولت آلمان در آینده نزدیک در کشورهای آلمان و ایران آغاز می گردد.
در این راستا کارگروه مشترکی برای تهیه متن نهایی تفاهم نامه تشکیل شده و حداکثر ظرف یک ماه آینده آن را برای امضای طرفین آماده و ارائه خواهد کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات