هیئت مدیره جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی مهندس حسین عباسی را به اتفاق آرا به ریاست سازمان برگزید

هیئت مدیره جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی مهندس حسین عباسی را به اتفاق آرا به ریاست سازمان برگزید


هیئت رییسه سال اول دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی به شرح ذیل انتخاب شدند:
مهندس حسین عباسی به عنوان ریاست سازمان
مهندس محمد حسین زراعتکار به عنوان نائب رئیس اول سازمان
دکتر احمد کاظمیان به عنوان نائب رئیس دوم سازمان
مهندس علی کریمدادی به عنوان دبیر
و همچنین مهندس محمد الهامی زاده به عنوان خزانه دار سازمان معرفی شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات