مهندس علیرضا سنائی دشتی رئیس به عنوان رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر برگزیده شد


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، اولین جلسه رسمی هیئت مدیره دوره هشتم در تاریخ  پنجم آبان ۹۷ برگزار شد و در این جلسه، اعضای هیئت رئیسه سازمان به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
-مهندس علیرضا سنائی دشتی        رئیس سازمان
-مهندس سید سعید علم بلادی نائب رئیس اول
-مهندس خسرو علیپور   نائب رئیس دوم
-مهندس مسعود راویان         دبیر
همچنین مهندس بهروز فرح شیرازی به پیشنهاد هیئت رئیسه و تصویب هیئت مدیره به عنوان خزانه دار منصوب گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات