تشکیل مجمع عمومی (نوبت دوم) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

تشکیل مجمع عمومی (نوبت دوم) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند مجمع عمومی سازمان در  نوبت دوم در مورخ۲۲/ ۷/ ۹۷ روز یکشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰ در سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان با دستور کار ذیل برگزار گردد:

 • تلاوت قرآن کریم
 • پخش سرود
 • افتتاح مجمع توسط ریاست محترم سازمان
 • تعیین هیات رئیسه موقت
 • تعیین هیات رئیسه اصلی مجمع
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
 • ارائه گزارش بازرسین سازمان در خصوص گزارش عملکرد سازمان
 • تصمیم گیری در خصوص استرداد یا سرمایه گذاری ۴% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال ۹۳ در شهرستان سنندج
 • بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال ۹۵ مطابق مواد ۸ و ۲۱ شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ۹۷
 • اظهار نظر بازرسان در خصوص ترازنامه ارائه شده منتهی به سال ۹۵
 • بررسی و تصویب تراز نامه منتهی به سال ۹۶ مطابق مواد ۸ و ۲۱ شیوه نامه تشکیل اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ۹۷
 • اظهار نظر بازرسان در خصوص ترازنامه ارائه شده منتهی به سال ۹۶
 • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی مطابق ماده ۲۰ شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سال ۹۷

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات