اعلام نتایج شمارش آرای هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اعلام نتایج شمارش آرای هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

بە استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند شمارش آراء هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به شرح ذیل اعلام می گردد:

رشته عمران:
بهار راستین ۷۹۳ رای
محمدصدیق ثابتی ۷۳۲ رای
مصلح توحیدی ۵۸۷ رای
امیر اسعد نصری زر ۵۸۰ رای
غلامرضا رشادت ۳۹۱ رای
اسعد براخاصی ۳۴۶ رای
مسعود شیرزادی ۲۳۸ رای
باهر نصری ۲۱۴ رای
فریدون علی محمدی ۲۰۱ رای

نقشه برداری:
کریم قادرمزی ۷۵۵ رای
سهراب شهنازی ۴۱۶ رای

ترافیک:
جمال قناعت ۶۹۰ رای
هومن بلندی ۴۶۴ رای

معماری:
فریبرز خلیل الهی ۶۳۷ رای
وریا ژولیده ۵۹۷ رای
قادر بایزیدی ۵۲۹ رای
محمدرضا رضوی ۳۸۵ رای
محمود قربانی ۱۱۷ رای

شهرسازی:
محمدرضا جباری ۶۴۳ رای
فیروز آقایی ۳۸۱ رای

تاسیسات برقی:
هیوا سیدیونسی ۸۹۰ رای
افشین نامی سنندجی ۲۱۵ رای

تاسیسات مکانیکی:
امید محمودی ۹۲۳ رای
اسماعیل سلیمی ۲۴۲ رای

نتایج فوق براساس ماده ۷۰ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهنئدسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اعلام می شود و مدت قبول شکایت پنج روز بعد از اخذ رای از روز ۱۴/ ۷/ ۹۷ لغایت پایان وقت اداری روز ۱۸/ ۷/ ۹۷ بوده و مدت رسیدگی به آن یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می باشد.

دستگاه نظارت و هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات