اتمام طرح آمارگیری در شهرستانهای بندرگز و علی آباد

اتمام طرح آمارگیری در شهرستانهای بندرگز و علی آباد

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، مهندس حق بین، معاون بازسازی و مسکن روستایی و دبیر طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی بنیاد مسکن استان از اتمام عملیات آمارگیری در روستاهای دو شهرستان بندرگز و علی آباد خبر داد.

ایشان ضمن تشکر از اهالی روستاهای شهرستانهای بندرگز و علی آباد کتول به جهت همکاری با ماموران آمارگیر بنیاد مسکن استان ابراز داشت: بر مبنای طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی که از ۲۱ مهرماه همزمان با کل کشور در استان گلستان نیز آغاز گردیده، ۴۳۴ واحد مسکونی روستایی در ۱۱ روستای شهرستان بندرگز و ۵۴۸ واحد مسکونی روستایی در ۲۰ روستای شهرستان علی آباد کتول مورد بررسی و آمارگیری دقیق از ویژگیهای این واحدها قرار گرفتند و این طرح در این دو شهرستان به پایان رسید.

لازم به ذکر طبق طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی، تعداد ۷ هزار و ۶۱۹ واحد مسکونی روستایی در ۲۸۴ روستای استان مورد مطالعه و آمارگیری قرار می گیرند.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان


لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات