طرح آمارگیری از ۲۸۴ روستا و ۷ هزار و ۶۱۹ واحد مسکونی استان گلستان از ۲۱ مهرماه آغاز می شود

طرح آمارگیری از ۲۸۴ روستا و ۷ هزار و ۶۱۹ واحد مسکونی استان گلستان از ۲۱ مهرماه آغاز می شود

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از ۲۱ مهرماه به مدت یکماه و در ۱۴ شهرستان و ۲۸۴ روستا اجرا می شود.

مهندس زمانی نژاد، مدیر کل بنیادمسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: آمار گیری از ویژگی های مسکن روستایی است که این طرح هم زمان با سراسر کشور به مدت یکماه از تاریخ ۲۱مهر آغاز می گردد.

مهندس زمانی نژاد با اعلام اینکه این طرح در سال های ۸۲، ۸۷ و ۹۲ نیز اجرا گردیده ، ابراز داشت: این طرح در بازه زمانی پنج ساله اجرا میگردد و امسال نیز از ۲۱مهرماه و برای چهارمین بار به اجرا درخواهد آمد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان هدف از اجرای این طرح را جمع آوری اطلاعات از مشخصات فنی ساختمان ها و عملکرد آن ها در برابر حوادث و بلایای طبیعی عنوان نمود که با هدف بررسی وضعیت مسکن روستایی اجرا خواهد شد .

ایشان تصریح کرد: در این طرح روستا هایی به عنوان نمونه انتخاب می شوند که در جامعه آماری روستا های بالای ۲۰ خانوار مد نظر است که در سطح استان و در ۱۴ شهرستان تعداد ۲۸۴ روستا و ۷۶۱۹ واحد مسکونی روستایی بعنوان نمونه مورد ارزیابی قرار خواهند .

مدیرکل بنیاد مسکن استان اظهار داشت : در اجرای این طرح تعداد ۴۰ نفر مهندس به صورت مستقیم مشارکت خواهند داشت که نتایج حاصل از این آمار گیری ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که این نتایج در برنامه ریزی های آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

مهندس زمانی نژاد همچنین گفت: روستاها به دلیل نقش بسیار مهمی که از نظر اقتصادی و معیشتی در زندگی مردم دارند نگاه مسئولین بر این بوده است تا به وضعیت اقتصادی و کالبدی روستاییان توجه بیشتری شود. در این طرح روستا ها باید به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند که ضمن مشخص نمودن آمار مسکن روستایی نامقاوم درسطح استان، برنامه ریزی مناسب جهت مقاوم سازی واحدهای آسیب پذیر نیز صورت گیرد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان در پایان بیان کرد: امروزه در بحث مقاوم سازی روستا ها دولت بستر مناسب را فراهم کرده است و بانک ها هم با در اختیار گذاشتن تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی توانسته اند به روستاییان کمک کنند و مردم نیز می بایست با استقبال از شرایط موجود نسبت به مقاوم سازی واحد مسکونی خود اقدام نمایند .‌

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان


لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات