بازدید مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم از روند اجرایی چهارمین طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی کشور در روستاهای استان قم

بازدید مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم از روند اجرایی چهارمین طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی کشور در روستاهای استان قم


به گزارش روابط عمومی ، مهندس بلدی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم از روند اجرایی چهارمین طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی کشور در روستاهای استان قم بازدید کرد.
مهندس بلدی ضمن تشکر از عوامل اجرایی طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی بیان کرد : هدف از اجرای این طرح جمع آوری اطلاعات از مشخصات فنی ساختمان ها و عملکرد آن ها در برابر حوادث و بلایای طبیعی می باشد که با هدف بررسی وضعیت مسکن روستایی اجرا خواهد شد .
ایشان تصریح کرد: در این طرح روستا های بالای ?? خانوار مد نظر است که در سطح استان تعداد ۴۹ روستا و ۵۶۲ واحد مسکونی روستایی بعنوان نمونه مورد ارزیابی قرار می گیرند .
مدیرکل بنیاد مسکن استان اظهار داشت : در اجرای این طرح تعداد ۱۵ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت خواهند داشت که نتایج حاصل از این آمار گیری ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نتایج استخراج شده در برنامه ریزی های آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
مهندس بلدی همچنین گفت: روستاها به دلیل نقش بسیار مهمی که از نظر اقتصادی و معیشتی در زندگی مردم دارند نگاه مسئولین بر این بوده است تا به وضعیت اقتصادی و کالبدی روستاییان توجه بیشتری شود. در این طرح روستا ها باید به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند و ضمن مشخص نمودن آمار مسکن روستایی نامقاوم درسطح استان، برنامه ریزی مناسب جهت مقاوم سازی واحدهای آسیب پذیر نیز صورت گیرد.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم در پایان این بازدید بیان کرد: امروزه در بحث مقاوم سازی روستا ها دولت بستر مناسب را فراهم کرده است و بانک ها هم با پرداخت تسهیلات توانسته اند به روستاییان کمک کنند و مردم نیز می بایست با استقبال از شرایط موجود نسبت به مقاوم سازی واحد مسکونی خود اقدام نمایند .

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات