با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان  مراسم اعطای اعتبارنامه هشتمین دوره هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان زنجان با حضور مهرداد سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان ، مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان و اعضای هیئت‌مدیره منتخب،دوره هفتم وهیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان زنجان (۶آبان۹۷) در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان  برگزار شد