اتمام  مطالعات احداث کنارگذر شمالی شهر مریوان

اتمام مطالعات احداث کنارگذر شمالی شهر مریوان

محمودی با اشاره به آماده نمودن اسناد مناقصه کنارگذر شمالی از اجرای کمربندی جنوبی مریوان نیز به عنوان یکی از طرح های زودبازده در حال اجرا خبر داد وگفت: کمربندی جنوبی شهر مریوان ۳۲۰۰ متر طول دارد که ۱۹۰۰ متر آن به اتمام رسیده وادامه مسیر به طول ۱۳۰۰ متر در حال تملک زمین  و رفع معارض و انجام مراحل اجرایی طرح است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات