انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی کردستان

انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی کردستان

در ادامه حکم آمده است : در انجام ماموریت ضروری است قوانین ،سیاست ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی دولت ،وزیر و معاونان محترم به دقت اجرا شود ، به خصوص در توسعه کریدورهای حمل و نقل استان مطابق طرح جامع حمل و نقل ،طرح های شهرسازی و بازآفرینی شهری و هم چنین توسعه مسکن در سطح استان مراقبت ویژه بعمل آورید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات