برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نظام گزینش کشور دراداره کل راه و شهرسازی لرستان

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نظام گزینش کشور دراداره کل راه و شهرسازی لرستان

در این جلسه که با حضور بیش از ۷۰ نفر از کارکنان اداره کل برگزار شد ، داریوش آسترکی رئیس هسته گزینش وزارت راه و شهرسازی مهمترین بحث گزینش را منبع انسانی نوآور، مبتکر و خلاق خواند.

آسترکی با بیان اینکه سرمایه های زیادی بابت ورودی و گزینش منابع انسانی در همه سازمانها انجام می شود ، اظهار داشت: همه این سرمایه ها باعث استخدام نیروهای خوب در سازمانها می شوند.

وی افزود : پس از پیروزی انقلاب و تغییر حاکمیت یکی از خطرهای تهدید کننده وجود جریانهای نفوذی ضد انقلاب بود که با رصد و اشراف کامل به افراد گزینش شده توانستیم از این مهم با موفقیت عبور کنیم.

آسترکی با اشاره به خصوصیات افراد گزینش شده یاد آور شد: افراد گزینش کننده  باید افرادی باشند که  تنگ نظر و تند خو نباشند.

در این دوره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی لرستان با  تاریخچه تشکیل گزینش به دستور امام خمینی (ره) ، قانون گزینش کشور ، ترکیب اعضای هیات گزینش ، وظایف هیاتهای مرکزی گزینش و مشخصات گزینشگر آشنا شده و از ضوابط انتخاب فرد اصلح برای خدمت در دستگاه های اجرایی اطلاع حاصل نمودند .

در پایان این جلسه از خدمات آقای ناصر عبدالهی رابط گزینش اسبق راه و شهرسازی لرستان تقدیر و طی حکمی از طرف رئیس هسته گزینش وزارت راه و شهرسازی ، آقای بهزاد شاکرمی به مدت یکسال به عنوان رابط گزینش راه و شهرسازی لرستان انتخاب گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات