طراحی شهری ورودی بازار شهر نراق به تصویب رسید

طراحی شهری ورودی بازار شهر نراق به تصویب رسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی بیات گفت : بازار تاریخی  نراق علاوه بر اینکه به عنوان یک مجموعه ، یادآور هویت اجنماعی ، فرهنگی و اقتصادی شهر می باشد در عین حال از عناصر تاریخی قابل توجهی نیز برخوردار  است که هر یک از آنها می توانند در جهت توسعه شهر و بازار آن ، نقش موثری ایفا نمایند . یکی از اهداف اصلی طراحی شهری و جزئیات شهرسازی ، شناسایی  هویت تاریخی مجموعه و عناصر موثر در شکل گیری تاریخی و نحوه احیا و باز زنده سازی و هدایت و مدیریت آن در جهت توسعه بهینه شهر بوده است .

وی گفت: به منظور احیاء و احصای محدوده تاریخی بازار و اتصال کارکردی و فضایی این بافت به قسمت جدید شهر و جلوگیری از فرسودگی فضای ارزشمند تاریخی و طراحی و اجرا و مرمت این بازار ،  قراردادی با اعتبار ملی بالغ بر ۱۲۶۰ میلیون ریال در سال ۹۶ با موضوع طراحی ورودی و محور بازار تاریخی منعقد و توسط دانشگاه کاشان به عنوان مشاور طرح تهیه و پس از بررسی و تایید در کمیته سیما و منظر شهری و همچنین در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج ، سرانجام در کمیسیون مزبور مصوب گردید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات