دیدار هیئت امنای رزمندگان با مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی