برگزاری دوره آموزشی برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره های کار خوزستان

به گزارش روابط عمومی - کارگاه آموزشی در زمینه روابط کار و حفاظت ایمنی برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره های کار تعاون و رفاه اجتماعی سراسر استان خوزستان به میزبانی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خوزستان در سالن اجتماعات انجمن شرکت های عمرانی خوزستان با حضور محمد هادی قنوات رئیس هیئت مدیره و فرزاد حیدری دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خوزستان برگزار شد.

در پایان این کارگاه آموزشی رئیس کانون کارفرمایی خوزستان گفت: متاسفانه تصور همه در ابتدای تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد این بود که این قانون به کمک کارفرمایان و نیروهای کار خواهد آمد اما به مرور مشخص شد که نه تنها کمکی نکرده بلکه وضعیت کار استان خوزستان را نیز بهم زده است.

محمد هادی قنوات افزود: به واسطه این قانون بسیاری از نیروهای کارآزموده کارگاه ها و شرکت ها از دست میروند و جذب استان های دیگر می شوند از سوی دیگر به صندوق تامین اجتماعی نیز فشار مضاعفی وارد می آید.

وی در پایان گفت: انتظار ما این است تعامل سازنده ای که از پیش ما بین مجموعه های کارفرمایی و کارگری وجود داشته است همچنان حفظ شود و از سوی دیگر به حفظ اشتغال کمک نمایند چرا که با توجه به وضعیت نابسامان اشتغال در خوزستان نگهداری کارگاهی کار از اهمیت والایی برخوردار است لذا توقع می رود در صدور آراء این شرایط در نظر گرفته شود.

فرزاد حیدری دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خوزستان نیز در خصوص برگزاری این کارگاه گفت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی بالابردن سطح دانش و آگاهی اعضای هیئت ها و آشنایی آنها با آخرین قوانین موجود در این زمینه می باشد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان یک انجمن می باشد

      نظرات