دیدار کارگروه نظارت شورای فنی از پروژه های عمرانی شهرداری ایذه

به گزارش روابط عمومی - کارگروه نظارت شورای فنی استان خوزستان از پروژه های عمرانی در شهرستان ایذه دیدار کرد. در این دیدار دبیر انجمن شرکت های عمرانی استان خوزستان که نماینده این انجمن در کارگروه نظارت استان خوزستان می باشد، گفت: هیچ پیمانکار واقعی از نظارت دقیق و مستمر ناراحت نمی شود بلکه از این عمل استقبال نیز می کند.
سید خالق موسوی افزود: کمترین فایده و اثر نظارت مستمر و اصولی این است که از دوباره کاری و ایجاد هزینه های مجدد جلوگیری می کند.
در این دیدار سید علی سعادت دبیر کارگروه نظارت استان کیفیت پروژه های اداره ورزش و جوانان را نسبت به پروژه های شهرداری ایذه بهتر ارزیابی کرد.
غلامحسین اسدی شهردار ایذه دلیل پایین بودن کیفیت اجرایی پروژه های این شهرداری را سلیقه ای عمل کردن شهرداران پیشین عنوان کرد و قول برطرف کردن نواقص و همچنین بالابردن کیفیت اجرای پروژه ها را داد.
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان یک انجمن می باشد

      نظرات