دیدار رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از کانون کارفرمایی خوزستان

به گزارش روابط عمومی - رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی به همراه رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت جنوب غرب کشور از کانون انجمن های صنفی کارفرمائی خوزستان دیدار و با دبیر کانون در خصوص مباحث مربوط به ایمنی و دوره های اموزشی، گفتگو کرد.

در این دیدار عباس گرگی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ضمن ابراز رضایت از نحوه برگزاری مناسب دوره های ایمنی کارفرمایی در کانون انجمن های صنفی کارفرمائی خوزستان، خواستار برگزاری کلیه دوره های مربوط به گواهی ایمنی پیمانکاران خصوصا دوره آموزش ایمنی کارگری و مسئول ایمنی کارفرمائی، توسط این کانون شد.

همچنین فرزاد حیدری دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمائی خوزستان نیز با اشاره به مختصری از اقدام های انجام شده توسط کانون، گفت: با توجه به تلفات نیروی انسانی که به دلیل عدم رعایت مباحث ایمنی وجود دارد چرا که سالانه افراد زیادی به همین دلیل جان خود را از دست می دهند بنابراین خواستار جدیت هرچه بیشتر در زمینه رعایت مسائل ایمنی می باشیم.

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان

    انجمن شرکت های عمرانی خوزستان یک انجمن می باشد

      نظرات