فرد طبیعت گرد در مواجه ناگهانی با خرس در منطقه شکار ممنوع کوه خرسی  زخمی شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات