عیادت از محیط بان مجروح استان فارس با حضور دکتر وهاب زاده مدیر کل نظارت و بازرسی محیط زیست کشور

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات