پنج میلیون ریال جزای نقدی برای تخلیه پسماند در مکان غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان عباس نجاری گفت : با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند یک فرد متخلف که اقدام به انتقال پسماندهای کود مرغی دپوگردیده در مکان غیر مجاز کرده بود دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
وی ادامه داد: پس از ارائه مستندات قانونی در این خصوص، متخلف به مجازات پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی  و پاکسازی محیط از پسماندها توسط مقام قضایی محکوم شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهاوند اظهار داشت: با اشاره به اینکه مواد ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماند به صراحت موارد تخلف در زمینه پسماند خصوصا در خصوص حمل، تخلیه وخرید و فروش و نیز مخلوط کردن پسماند بدون مجوز را بیان کرده است، گفت: از تمامی دوست داران محیط زیست می خواهیم تخلفات زیست محیطی را به شماره ۱۵۴۰ اطلاع داده تا دراسرع وقت به آنها رسیدگی شود.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات