فراخوان سامان دهی تبلیغات محیطی

فراخوان سامان دهی تبلیغات محیطی

فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح سامان دهی تبلیغات محیطی شهرداری میانه
(نوبت اول)

شهرداری میانه در نظر دارد اجرای طرح سامان دهی تبلیغات محیطی را از طریق فراخوان عمومی به سرمایه گذار بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.
موضوع طرح عبارت است از: «واگذاری انجام کلیه امورات تامین سرمایه، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، نگهداری و بهره برداری تعداد ۵۵ دستگاه سازه تبلیغات محیطی (استرابورد) و یک دستگاه تلویزیون شهری در سطح شهر میانه طبق شرایط و مشخصات فنی اعلامی از سوی شهرداری».
قیمت پایه طرح مبلغ ۳،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مدت زمان اجرا ۵ ماه پیش بینی شده است و طول دوره بهره برداری بسته به توافق طرفین خواهد بود.
از تمام کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ها و اشخاص معتبر و دارای تجربه در موضوعات فوق و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجرب و دارای توان مالی در زمینه های یاد شده، که مایل به سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای طرح مذکور می باشند برای شرکت در این فراخوان دعوت به عمل می آید.
علاقمندان می توانند برای اطلاع از شرایط مشارکت و دریافت اسناد فرخوان و تسلیم پیشنهادات از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۷ روز (پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲) به واحد سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری میانه واقع در میانه – خیابان امام خمینی(ره) – ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است:
• به پاکت های فاقد لاک و مهر و درخواست هایی که از طرق دیگر و یا پس از مهلت مقرر ارائه گردند یا دارای پیش شرط و ابهام بوده یا مخدوش و قلم خورده و لاک گرفته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• شرکت کنندگان در فراخوان باید مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از بابت سپرده شرکت در فراخوان به صورت نقدی به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۸۷۰۰۳ نزد بانک ملی به نام شهرداری میانه واریز یا به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری میانه (به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً؛ چک و یا سفته مورد قبول نخواهد بود).
• برندگان اول، دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ویا ضمانت نامه بانکی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است.
• تاریخ بازگشایی پیشنهادها یک روز کاری پس از اتمام تاریخ دریافت پیشنهاد ها خواهد بود.
• هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری میانه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
• هزینه نشر آگهی بر عهده برنده خواهد بود.
• ارائه سوابق، تجربیات کاری و بیلان حداقل یک سال مالی برای شرکت در فراخوان الزامی می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

  منبع خبر

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه

  شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

   نظرات