آگاهی شهروندان از #حقوق_شهروندی زمینه ساز توسعه پایدار می شود

آگاهی شهروندان از #حقوق_شهروندی زمینه ساز توسعه پایدار می شود

✳️ آگاهی شهروندان از #حقوق_شهروندی زمینه ساز توسعه پایدار می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اسکو

  منبع خبر

  شهرداری اسکو

  شهرداری اسکو

  شهرداری اسکو یک شهرداری در شهر اسکو می باشد

   نظرات