افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و هنذهای سنتی هنرمندان خوی در نگارخانه ساختمان شورای اسلامی شهر خوی

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و هنذهای سنتی هنرمندان خوی در نگارخانه ساختمان شورای اسلامی شهر خوی

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و هنذهای سنتی هنرمندان خوی در نگارخانه ساختمان شورای اسلامی شهر خوی
لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوی

  منبع خبر

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی یک شهرداری در شهر خوى می باشد

   نظرات