فراخوان طراحی المان و میادین شهر کاشان

فراخوان طراحی المان و میادین شهر کاشان

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان در راستای اهداف خود مبنی بر هویت بخشی و سامان دهی بصری و ارتقای کیفی میادین شهر، از کلیه معماران، طراحان و هنرمندان محترم دعوت می نماید تا در طراحی میدان ورودی شهر و میدان کتاب شهر کاشان بصورت فردی یا گروهی اقدام به همکاری نمایند:

منبع خبر

شهرداری کاشان

شهرداری کاشان

شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

    نظرات