اختصاص حدود بیست میلیارد ریال اعتبار برای آغاز نهضت آسفالت معابر سطح شهر شاهین شهر

اختصاص حدود بیست میلیارد ریال اعتبار برای آغاز نهضت آسفالت معابر سطح شهر شاهین شهر

سید رسول موسویان معاون فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: با توجه به نیاز مبرم برخی معابر شهر به آسفالت ، حدود بیست میلیارد ریال اعتبار برای آغاز نهضت آسفالت معابر فرسوده سطح شهر شاهین شهر اختصاص یافته است.
وی افزود : روکش آسفالت در معابر سطح شهر با اولویت خرابی های آسفالت معابر آغاز شده است و در این اقدام عمرانی حدود شصت هزار متر مربع از معابر سطح شهر لکه گیری و روکش آسفالت خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شاهین شهر تصریح نمود: آسفالت معابر یکی از خواسته های شهروندان از شهرداری است که تاثیر زیادی بر منظر شهر از نگاه هر رهگذر دارد و ما نیز در این راستا از هیچ کوششی برای خدمات رسانی به شهروندان ارجمند فروگذار نخواهیم بود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهین شهر

  منبع خبر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر یک شهرداری در شهر شاهین شهر و میمه می باشد

   نظرات