مسابقه طراحی فضای شهری کرج برگزار می شود

مسابقه طراحی فضای شهری کرج برگزار می شود

علی خدابنده لو دررابطه اعلام کرد: دومین جلسه هماهنگی برگزاری همایش شهرساز با محوریت معاونت شهرسازی و معماری در شهرداری مرکز برگزار و در این جلسه در خصوص برگزاری مسابقه طراحی فضای شهری کرج بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: در این جلسه همچنین ضمن بررسی و بحث پیرامون مسابقه طراحی فضای شهری در شهر کرج، نحوه همکاری دستگاه های مدیریتی و اجرایی اعضای دبیرخانه دایمی همایش روز شهرساز نیز بررسی شد.

به گفته خدابنده لو، مدیریت دبیرخانه دایمی روز شهرساز به عهده معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرج است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات