اقدامات خوبی ظرف یکسال گذشته توسط شهرداری مهران شده است

اقدامات خوبی ظرف یکسال گذشته توسط شهرداری مهران شده است


جانشین دبیر ستاد اربعین استان مرکزی در مهران گفت: با توجه به گستردگی و وسعت شهر مهران اقدامات خوبی توسط شهرداری مهران برای زیرساختهای اربعین صورت گرفته است.

سید مرتضی میری شهرداری اسبق اراک و جانشین دبیر ستاد اربعین استان مرکزی در مهران اظهار داشت: با توجه به اینکه سال گذشته نیز در این شهر حضور داشتم امسال شاهد تلاش های شهرداری مهران برای زیرساخت اربعین در طی یکسال گذشته هستیم.

وی تصریح کرد: با ایجاد طرح تفصیلی میتوان کمک زیادی به این شهر کرد و با یک برنامه ریزی مناسب مبلمان شهری را زیبا کرد.

جانشین دبیر ستاد اربعین استان مرکزی در مهران همچنین افزود: ستاد اربعین استان مرکزی آمادگی دارد در زمینه کمک به زیرساختهای اربعین در شهر مهران خدمات مناسبی را ارائه دهد .


لینک اصل خبر در سایت شهرداری مهران

  منبع خبر

  شهرداری مهران

  شهرداری مهران

  شهرداری مهران یک شهرداری در شهر مهران می باشد

   نظرات