کارهای شهرداری مهران در زمینه زیرساخت اربعین چشمگیر است

کارهای شهرداری مهران در زمینه زیرساخت اربعین چشمگیر است


کرمی معاون عمرانی استاندار ایلام در بازدید از پایانه برکت و پارکینگ اربعین کارهای صورت گرفته توسط شهرداری را برای زیرساختهای اربعین مناسب دانست.

وی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: مطابق مصوبه ستاد اربعین پارکینگ اربعین و پایانه برکت به شهرداری مهران داده شد که در بازدید به عمل آمده کارهای صورت گرفته چشمگیر است.

معاون استاندار ایلام تلاش شهرداری را در تکمیل زیرساختهای اربعین مناسب دانست و ادامه داد: با توجه به ورود زائران از اقصی نقاط کشور به شهر مهران ضروری بود تا کارها به صورت عملیاتی و در اسرع وقت انجام شود.

کرمی همچنین در ادامه بازدید خود از پد بالگردها در ورودی مهران دیدن کرد.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری مهران

  منبع خبر

  شهرداری مهران

  شهرداری مهران

  شهرداری مهران یک شهرداری در شهر مهران می باشد

   نظرات