ملاقات شهرداربا مدیر کل اوقاف

ملاقات شهرداربا مدیر کل اوقاف

ملاقات شورای اسلامی وجناب آقای مهندس محمد صادق حقدادی شهردار محترم سرایان وریاست اوقاف با مدیر کل اوقاف و پیگیری وتوافق راه انداری مجتمع تجاری واقامتی وشروع بکار آن در مرکز شهر در اسرع وقت

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات