جلسه ای در خصوص بررسی مسائل ومشکلات سطح شهر

جلسه ای در خصوص بررسی مسائل ومشکلات سطح شهر

جلسه شورای اسلامی با حضور جناب آقای مهندس حقدادی در خصوص بررسی مسائل ومشکلات سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت

    نظرات