اجرای تعهدات آسفالت ظرف یک هفته

اجرای تعهدات آسفالت ظرف یک هفته

نوسانات شدید قیمتی در همه زمینه ها بر شهرداری ها و خدماتی که ارائه می دهند نیز تاثیری مستقیم گذاشته است .

قیمت قیر و تهیه آن جهت اجرای آسفالت معابر یکی از مواردی است که طی ماه گذشته به شدت متاثر از این نوسانات قیمتی بوده است و تهیه آن فقط با وجه نقد ممکن شده است و قیمت قیر رشدی دو برابری داشته است .
مهندس مجتهدی ، شهردار تربت حیدریه با بیان این مطلب گفت : شهرداری اعلام آمادگی نموده تا به صورت مشارکت با ساکنین در امر جوی و جدول کشی و آسفالت میلان ها همراهی و همکاری نماید و بر همین اساس طی یک ماه گذشته چندین میلان را با مشارکت ساکنین آسفالت نموده ایم .
شهردار تربت حیدریه افزود : پس از بازدید کارشناسان و برآورد هزینه ها قدر سهم مشارکت ساکنین مشخص می گردد و پس از واریز مبلغ تعین شده ، شهرداری نسبت به انجام تعهدات خود اقدام می نماید .
مجتهدی گفت : در مواردی که اخیرا آسفالت و جوی و جدول کشی شده است حتی بخشی از قدر سهم پرداختی ساکنین از محل عوارضات ملکی بوده است و شهرداری در فاصله ای کمتر از یک هفته پس از واریز وجه توسط ساکنین ، به تعهدات خود نسبت به جوی و جدول و آسفالت اقدام نموده است .
منصوریه ۲۰ ، ابوذر ۱۸ ، سلمان فارسی ۷ ، دلدار ۹ ، امیرالمومنین ۵، فردوسی ۵/۱۴ و بین رضا شهر ۹ و ۱۱ از مناطقی است که به صورت مشارکتی جوی و جدول کشی و آسفالت گردیده است . متراژ آسفالت انجام شده در این مناطق بالغ بر ۲۲۰۰ متر مربع می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تربت حیدریه

    منبع خبر

    شهرداری تربت حیدریه

    شهرداری تربت حیدریه یک شهرداری در شهر تربت حیدریه می باشد

      نظرات