شروع عملیات جدول گذاری و پیاده رو سازی ضلع شرقی خیابان شهاب

شروع عملیات جدول گذاری و پیاده رو سازی ضلع شرقی خیابان شهاب

شروع عملیات جدول گذاری و پیاده رو سازی ضلع شرقی خیابان شهاب

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات