عملیات بهسازی سیستم آبیاری قطرهای ابتدای خیابان شهاب

عملیات بهسازی سیستم آبیاری قطرهای ابتدای خیابان شهاب

عملیات بهسازی سیستم آبیاری قطرهای ابتدای خیابان شهاب , توسط واحد تاسیسات شهرداری خواف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات