اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان رودکی به حافظ ابرو

اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان رودکی به حافظ ابرو

اصلاح جوی عرضی تقاطع خیابان رودکی به حافظ ابرو

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات