پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی فضای سبز خیابان حافظ ابرو

پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی فضای سبز خیابان حافظ ابرو

پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی فضای سبز خیابان حافظ ابرو ( حدفاصل چهارراه فاطمه زهرا(س) تا میدان معلم ) توسط واحد فضای سبز شهرداری خواف

پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی فضای سبز خیابان حافظ ابرو ( میدام امام خمینی (ره) تا چهارراه فاطمه زهرا (س)) توسط واحد فضای سبز شهرداری خواف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات