گهی مزایده عمومی نوبت…

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

شهرداری بهبهان به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۹ مورخه ۲۵/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر و بند ۱ نامه شماره ۶۵۹۴/۱/۴۴۳۳ مورخه ۰۴/۰۷/۹۷ کمیته تطبیق فرمانداری محترم بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG واقع در مجاورت پارک بعثت اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امورقراردادها شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

۱- اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۲۲۶۸۰۰۴ بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

۲- مبلغ قیمت پایه مزایده (برآورد اولیه) اجاره ماهیانه : ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۸۰ ریال.

۳- شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار ۳ ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

۴- مدت قرارداد با برنده مزایده : یک سال (۱۲ ماه شمسی) می باشد.

۵- نوع کار : بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG واقع در مجاورت پارک بعثت

۶- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نویت بر عهده برنده مزایده می باشد.

۷- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید .

۸- به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص، مشروط،نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده،فاقد برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

۹- در شرایط برابر و یکسان اولویت با شرکتهای بومی (ثبت شده در استان خوزستان) می باشد.

۱۰- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

۱۱- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

۱۲- مهلت دریافت اسناد : از مورخه ۰۷/۰۸/۹۷ لغایت ۱۵/۰۸/۹۷ (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) می باشد.

۱۳- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخه ۲۶/۰۸/۹۷ می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

۱۴- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخه ۲۷/۰۸/۹۷ می باشد.

۱۵- جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه گردد.

۱۶- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

۱۸- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن ۶-۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱ واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهرداربهبهان

[if gte mso ۹]> Normal ۰ false false false EN-US X-NONE AR-SA لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

منبع خبر

شهرداری بهبهان

شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

    نظرات