بازدید مهندس یعقوبی شهردار گرمه به همراه کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری از محله کارگر جهت ساماندهی این منطقه

بازدید مهندس یعقوبی شهردار گرمه به همراه کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری از محله کارگر جهت ساماندهی این منطقه

    First slide
    لینک اصل خبر در سایت

      نظرات