عملکرد فضای سبز منطقه ۵ شهرداری اهواز

عملکرد فضای سبز منطقه ۵ شهرداری اهواز

مدیر منطقه ۵ عملکرد نواحی فضای سبز منطقه در هفته گذشته را تشریح کرد .
به گزارش امور ارتباطات رمضان سواری با اشاره به عملکرد حوزه فضای سبز منطقه پنج شهرداری اهواز طی هفته گذشته را تشریح کرد: بر این اساس در مدت مذکور عملیات چمن زنی ۱۳.۳۰۰ مترمربع در سطح نواحی، پاکسازی ونظافت فضای سبز۱۲۵/۱۶۵ مترمربع در سطح کل نواحی بصورت روزانه، اصلاح تشک درخت و درختچه ۳۰۰ اصله، جمع آوری و حمل نخاله گیاهی ۹۳ سرویس در سطح کل نواحی، هرس کنو کارپوس ۳۸۲ اصله انجام شده است.
مدیر منطقه ۵ همچنین به حاشیه زنی ۰۳۲/۴مترمربع محل چمن زنی شده، آبیاری با تانکر ۴۲۲/۰۰۰ لیتر پست های بدون شبکه آبیاری در سطح نواحی،  هرس فرم درختچه و درخت ۲۸۰ اصله اقدام کرده است.
سواری افزود: کاشت گیاهان پوششی ۵۰متر مربع، کاشت درخت ۴۲۰ اصله کنار ۵۰ ، سپستان ۵۰، برهان گلی ۷۰ اصله، ختمی چینی ۵۰ اصله، شیشه شور ۵۰ اصله، کونوکارپوس ۵۰ اصله و شستشوی سرویس های بهداشتی ۲۳ مورد، ۸۰متر مربع تسطیح، لوله کشی آب (احداث و تعمیرات ) سه مورد انجام شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات