موسوی زاده:دولت سهم خود را از متروی اهواز پرداخت کند| با روند فعلی متروی اهواز تا ۱۰ سال دیگر هم افتتاح نمی شود

موسوی زاده:دولت سهم خود را از متروی اهواز پرداخت کند| با روند فعلی متروی اهواز تا ۱۰ سال دیگر هم افتتاح نمی شود

سید محسن موسوی زاده گفت: در این دولت پرداخت ها خیلی کم بوده است و با این روندی که پیش می رود ۱۰ یا ۱۵ سال دیگر نیز متروی اهواز فعالیت نخواهد شد. دولت بایستی به صورت ویژه برای متروی اهواز پای کار بیاید

سید محسن موسوی زاده نماینده استان خوزستان در شورای عالی استانها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها با اشاره به متروی اهواز اظهارداشت: از اساس که پروژه متروی اهواز شروع شد، قرار شد" نصف هزینه را دولت و نصفی دیگر را شهرداری پرداخت کند. در دولت قبل این مبلغ پرداخت شد و فعالیت در یک خط آن شروع شد. متاسفانه در این چند ساله به علت عدم پرداخت کامل هزینه ها فعالیت متوقف شد.

وی با بیان اینکه شرکت طرف قراداد مطالبات سنگینی دارد که پرداخت نشده است و مجبور به اخراج کارگران خود شد گفت: در شورای پنجم مبلغی را از طریق وام پرداخت شد و توانستند تقریبا ۲ کیلومتر حفاری خود را ادامه دهند و ۶کیلومتر هم ریل گذاری کردند ولی مجددا قریب به ۶ ماه است که کار متوقف شده است.

نماینده خوزستان در شورای عالی استانها افزود: در این دولت پرداخت ها خیلی کم بوده است و با این روندی که پیش می رود ۱۰ یا ۱۵ سال دیگر نیز متروی اهواز فعالیت نخواهد شد. دولت بایستی به صورت ویژه برای متروی اهواز پای کار بیاید . این معطلی نمای شهر را نیز بهم ریخته است.


لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات