مهلت یک هفته ای برای ساکنین ساختمان پرخطر ۶ طبقه در خرمشهر

مهلت یک هفته ای برای ساکنین ساختمان پرخطر ۶ طبقه در خرمشهر

مهلت یک هفته ای برای ساکنین ساختمان پرخطر ۶ طبقه در خرمشهر

شهردار خرمشهر در عصر روز دوشنبه ۱۴ .............

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات