ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها جهت دیوارکشی و زیباسازی زمین های خالی سطح شهر خرمشهر اعمال شد

ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها جهت دیوارکشی و زیباسازی زمین های خالی سطح شهر خرمشهر اعمال شد

ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها جهت دیوارکشی و زیباسازی زمین های خالی سطح شهر خرمشهر اعمال شد

شهردار خرمشهر از نصب بنرهای اطلاع رسانی.............

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات