ملاقات عمومی شهردار خرمشهر با شهروندان

ملاقات عمومی شهردار خرمشهر با شهروندان

ملاقات عمومی شهردار خرمشهر با شهروندان

ملاقات عمومی داود دارابی شهردار خرمشهر...........

سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات