جدول گذاری ، زیرسازی و آماده سازی خیابان احداثی جدید جهت آسفالت در کوی بهروز

جدول گذاری ، زیرسازی و آماده سازی خیابان احداثی جدید جهت آسفالت در کوی بهروز

جدول گذاری ، زیرسازی و آماده سازی خیابان احداثی جدید جهت آسفالت در کوی بهروز

عملیات اجرایی جدول گذاری ، زیرسازی و آماده سازی............

دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات