زنجان فاقد پروژه زیر۵۰درصدی پیشرفت فیزیکی است

زنجان فاقد پروژه زیر۵۰درصدی پیشرفت فیزیکی است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

    منبع خبر

    شهرداری زنجان

    شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

      نظرات