نمایشگاه عملکرد آبان تا آبان نمایش اقتدار و قدرت شهرداری زنجان است

نمایشگاه عملکرد آبان تا آبان نمایش اقتدار و قدرت شهرداری زنجان است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

    منبع خبر

    شهرداری زنجان

    شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

      نظرات