آگهی مزایده عمومی شماره (  ۴۴ - ۹۷ )؛ فروش تعدادی از املاک خود، با کاربری تجاری و مسکونی

آگهی مزایده عمومی شماره ( ۴۴ - ۹۷ )؛ فروش تعدادی از املاک خود، با کاربری تجاری و مسکونی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زنجان

منبع خبر

شهرداری زنجان

شهرداری زنجان یک شهرداری در شهر زنجان می باشد

    نظرات