قدردانی اعضای شورای اسلامی شهر زنجان از حضور مردم شریف زنجان در راهپیمایی یوم ا... ۱۳ آبان

قدردانی اعضای شورای اسلامی شهر زنجان از حضور مردم شریف زنجان در راهپیمایی یوم ا... ۱۳ آبان

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر زنجان

    منبع خبر

    شورای شهر زنجان

    شورای شهر زنجان یک شورای شهر در شهر زنجان می باشد

      نظرات