برگزاری رزمایش شهری کارگروه پشتیبانی  وخدمات شهری شهرداری سنندج

برگزاری رزمایش شهری کارگروه پشتیبانی وخدمات شهری شهرداری سنندج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات