فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای – نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای – نوبت دوم

شهرداری پاوه در اجرای موافقتنامه‌های شماره ۴۱۹۵۰۱ مورخ ۹۷/۰۸/۰۷ و شماره ۴۱۹۵۰۶ مورخ ۹۷/۰۸/۰۷ ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه‌های بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی) و تهیه و نصب دوربین کنترل ترافیک در معابر شهر پاوه به شماره ۷۴۵۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرایط ذیل برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف

موضوع مناقصه عمومی

مبلغ پایه مناقصه عمومی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی (ریال) شماره مناقصه عمومی در سامانه ستاد

۱

پروژه‌ بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی)

۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۰۰۹۷۵۲۳۹۰۰۰۰۰۹

۲

پروژه نهیه و نصب دوربین کنترل ترافیک در معابر شهر پاوه

۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۰۰۹۷۵۲۳۹۰۰۰۰۰۱۰

شرایط:

۱- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۷/۰۸/۱۴ می‌باشد.

۲- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۰ روز دوشنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۱۴ الی ساعت ۱۵ روز یکشنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۲۰٫

۳- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۵ روز چهارشنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰

۴- زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ روز پنج‌شنبه تاریخ ۹۷/۰۹/۰۱

۵- برآورد پروژه بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی) بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

۶- حداقل پایه مورد نیاز پروژه‌ بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی)پایه ۵ رشته ابنیه یا راه و باند می‌باشد.

۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه برابر آئین‌نامه مالی شهرداریها مندرج است.

۸- برندگان اول و دوم (در صورت اعلام)مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۹ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد.

۱۰ پیشنهادات در پاکت “ج” بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک‌گرفتگی و خط خوردگی بوده در غیر اینصورت قیمت پیشنهادی ابطال و کلیه شرکت‌کنندگان واجد شرایط در پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل ترافیک در معابر شهر پاوه بایستی قیمت پیشنهادی خود را برای ۲ دستگاه دوربین کنترل ترافیک شامل دوربین ثبت تخلفات و تجهیزات و اجزای آن، تجهیزات نورپردازی و الکتریکی، سازه دکل، کابل، بستر مخابراتی، تجهیزات اتاق مانیتورینگ، سیستم ارتینگ، طراحی و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ و نصب و راه‌اندازی سامانه و همچنین کلیه کسورات قانونی لحاظ نمایند.

۱۱ – شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصه پروژه‌ بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی) شرکت نمایند که دارای تاییدیه تعیین صلاحیت از انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه بوده و برای مناقصه پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل ترافیک در معابر شهر پاوه امکان نصب و راه‌اندازی سامانه و هماهنگی در اخذ کد تخلف فاوا پلیس راهور را دارا باشند.

۱۲ – اعتبار این پروژه‌ها از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرداری پاوه در سال ۱۳۹۷ می‌باشد.

۱۳ – تخصیص اعتبار پروژه‌ بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی) مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل ترافیک در معابر شهر پاوه مبلغ ۲/۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده که پرداخت توسط دستگاه اجرایی با توجه به تخصیص ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت اسناد خزانه اسلامی با سر رسید ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ می‌باشد.

۱۴- اطلاعات تماس شهرداری پاوه جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها. آدرس: پاوه- خیابان امام محمد غزالی- تلفن: ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ واحد عمران

۱۵ -اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

۱۶- کلیه پیمانکاران واجد شرایطی که قصد شرکت در مناقصه عمومی پروژه بهسازی و ساماندهی پیاده‌روهای سطح شهر پاوه (خیابان امام خمینی (ره) و خیابان امام شافعی) و پروژه تهیه و نصب دوربین کنترل ترافیک در معابر شهر پاوه را دارند بایستی تا روز چهارشنبه تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴  اصل ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی شرکت در مناقصه را به واحد ذیحسابی شهرداری پاوه تحویل نمایند.

روابط عمومی شهرداری پاوه
/ انتهای خبر / لینک اصل خبر در سایت شهرداری پاوه

منبع خبر

شهرداری پاوه

شهرداری پاوه یک شهرداری در شهر پاوه می باشد

    نظرات